Klubmodul henter siden
Generalforsamling 2018
Opret en profil eller log ind

Kære alle,

 Hermed indkaldelse til den ordinære generalforsamling i  KTK86, lørdag d. 27. januar kl. 12.00.

 For indkaldelse og fuldmagt i PDF KLIK HER. 
 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Københavns Triathlonklub 1986 til afholdelse

 

Lørdag den 27. januar, kl. 12.00

 

Generalforsamlingen afholdes på Institut for Idræt (IFI), Store Auditorium, Nørre All 53, 2100 Kbh Ø. Fra kl. 11.30 vil der være sandwich og noget at drikke. Kom gerne i god tid så vi kan starte kl. 12.00.

 

Tilmeld dig gerne generalforsamlingen via hjemmesiden så vi ved hvor mange der kommer ift. mad.

 

Indkaldelsen sker med varsel efter vedtægternes § 10, stk. 2, og med dagsorden i henhold til

vedtægternes § 10, stk. 8:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning om bestyrelsens arbejde.

 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab samt fremlæggelse af budget for 2018.

 4. Valg af bestyrelse:

  • Formand (Ikke på valg, men Rebecca ønsker at trække sig grundet barsel)

  • Næstformand (Ubesat – på valg)

  • Kasserer (Maria – på valg, ønsker at genopstille)                  

  • Sekretær (Ulla – ikke på valg, men ønsker at trække sig grundet barsel)

  • Bestyrelsesmedlem (Tine – på valg, ønsker ikke at genopstille)

  • Bestyrelsesmedlem (Jesper – ikke på valg)

  • Medlemssekretær (Sanne – ikke på valg, men ønsker at trække sig grundet arbejdspres)

  • Suppleant (Jacob – på valg, ønsker at genopstille)

  • Suppleant (Ronnie – ikke på valg)

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

 2. Hvert udvalg aflægger beretning. Beretningen kan runddeles skriftligt ved generalforsamlingens start eller aflægges mundtligt, hvis udvalget finder anledning dertil.

 3. Nedsættelse af diverse udvalg, efter behov:

 4. Behandling af indkomne forslag.

 5. Eventuelt

 

Enhver der har forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 7 dage inden generalforsamlingen, jf. vedtægterne § 10, stk. 3, fremsende forslaget til bestyrelsen på e-mail: bestyrelsen@ktk86.dk

 

Forslag til ændringer af klubbens vedtægter skal, jf. vedtægterne § 10, stk. 4, være medlemmerne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes, hvorfor forslag fra medlemmerne til ændring af vedtægterne, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.

 

Stillingtagen til fremsatte forslag kan undlades, såfremt forslagsstilleren ikke er til stede på

generalforsamlingen.

 

Vel mødt!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 
 
 
Tilmeldte
31 /80
Tilmeldingsfrist
26.01.2018
Tidspunkt
27.01.2018 kl. 11.30 - 27.01.2018 kl. 15.30
Sted
Institut for Idræt (IFI), NØrre Alle 51, 2100 Kbh Ø
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'